Waarom gezonde voeding zorgt voor meer energie

waarom gezonde voeding zorgt voor meer energie

“Ik wil fitter worden dus wil ik gaan sporten bij jullie …”
Dit antwoord kreeg ik regelmatig wanneer ik vroeg naar de reden waarom mensen bij ons willen gaan sporten. Wat mij opvalt is dat er dikwijls gedacht wordt dat meer energie krijgen vooral te maken heeft met meer conditie opbouwen door middel van sporten. Deels klopt dit ook wel. Echter er is een nog veel belangrijkere factor die ervoor zorgt dat u meer energie krijgt en u daardoor fitter voelt: voldoende gezonde voeding binnenkrijgen!

 
Mijn ervaring is dat veel mensen wél letten op hun voeding, maar dat het voedingspatroon vaak ontoereikend is om het lichaam van voldoende gezonde energie te voorzien. Kennelijk wordt de link tussen meer energie krijgen en voldoende gezonde energie tot u nemen vergeten. Wilt u fitter worden door te gaan sporten? Dan is een goede energie voorraad echter wel essentieel.

Waarom hebt u gezonde voeding nodig?

Gezonde voeding bestaat uit voedingsstoffen zoals koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en mineralen. Waarom hebt u deze nodig?

Brandstof

Uw lichaam heeft brandstof nodig. Zonder brandstof kan het niet functioneren. Voor al uw lichaamsprocessen hebt u energie nodig. Wist u dat 70% van uw dagelijkse energie inname nodig is voor alle basale processen in uw lichaam, waaronder:

 • ademhaling
 • hartslag
 • temperatuur op peil houden
 • spijsvertering
 • oude lichaamscellen opruimen en weer nieuwe aanmaken
 • schade herstellen
 • hormoonhuishouding
 • etc.

Het merendeel van de energie inname gebruikt u dus om uw lichaam draaiende te houden. Het resterende deel gebruikt uw lichaam als energievoorziening bij inspanning en sporten.
Gezonde voeding bevat kwalitatief goede koolhydraten en vetten die uw lichaam optimaal kan gebruiken als brandstof. Deze koolhydraten en vetten moeten in uw lichaam nog wel eerst omgezet worden in een bruikbare vorm van energie. Dit omzetten levert u echter niet alleen energie op, het kóst ook energie. Dus voor een optimaal verlopende energiehuishouding hebt u ook weer voldoende brandstof nodig!

Hulpstoffen

Hiermee bent u er echter nog niet. De productie van energie uit koolhydraten en vetten vindt plaats door middel van een ingewikkeld proces met vele tussenstappen. Hiervoor hebt u hulpstoffen nodig in de vorm van vitamines en mineralen. Met name de B-vitamines spelen een hele belangrijke rol in uw energiehuishouding. Deze vitamines en mineralen haalt u uit gezonde voeding.
Uw lichaam heeft de diverse vitamines en mineralen niet alleen nodig voor het optimaal functioneren van uw energiehuishouding. Ook uw basale lichaamsprocessen kunnen niet zonder.

Voedingsstoffen

Verder heeft uw lichaam voedingsstoffen nodig die kunnen dienen als bouwstof voor nieuwe cellen, hormonen, enzymen en neurotransmitters (dit zijn ‘stoffen die allerlei lichaamsprocessen regelen’), maar ook voor uw huid, botten, slijmvliezen en noem maar op. Hiervoor worden zowel eiwitten, gezonde vetten als koolhydraten gebruikt.

Wat zijn de gevolgen van onvoldoende gezonde voedingsstoffen?

Uw lichaam functioneert op een magnifieke manier. De basale lichaamsprocessen, inclusief uw energiehuishouding, zijn met elkaar verbonden en aan elkaar geschakeld. Ze draaien in- en met elkaar als zogenaamde tandwieltjes, waardoor ze zeer nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Gezonde voedingsstoffen spelen in het optimaal blijven draaien van deze tandwieltjes een hele belangrijke rol.

Allerlei klachten

Een gezond en fit lichaam vraagt dus om kwalitatief gezonde voeding met voldoende voedingsstoffen. Wanneer u te weinig hiervan binnenkrijgt, draaien de tandwieltjes niet meer optimaal. Als één tandwieltje minder efficiënt gaat draaien, heeft dit gevolgen voor alle andere tandwieltjes. Ze kunnen langzamer gaan draaien en zelfs stokkerig gaan lopen wanneer er een dreigend tekort is aan één of meerdere voedingsstoffen. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan. Gebrek aan energie en u niet fit voelen is een van de belangrijkste symptomen.

Dreigende uitputting van de voorraad aan hulpstoffen

Bovendien zal uw lichaam, om de diverse lichaamsprocessen nog zo goed mogelijk te laten verlopen, toch op zoek gaan naar de benodigde hulpstoffen, zoals vitamines en mineralen. Deze worden in dat geval uit uw voorraad gehaald, waardoor u een dreigend tekort oploopt aan deze hulpstoffen. Dit heeft nog meer negatieve gevolgen voor het functioneren van de tandwieltjes en dus voor al uw lichaamsprocessen, inclusief uw energiehuishouding.

Spierafbraak

Wanneer tijdens zware en/of langdurige inspanning c.q. sporten de aanvoer van brandstof (in de vorm van koolhydraten en vetten) tekort schiet dan zal uw lichaam overgaan op het gebruik van een noodbrandstof. In dit geval zijn dat eiwitten. Uw lichaam haalt deze uit uw spieren met spierafbraak als gevolg. En dat is uiteraard wat u niet wilt …

Stress

Daarbij komt nog dat bepaalde omstandigheden, zoals stress en sport, om een grotere hoeveelheid aan voedingsstoffen vragen. Dus niet alleen een te geringe inname aan voedingsstoffen kan een relatief tekort aan voedingsstoffen en klachten opleveren, ook een grotere behoefte kan een oorzaak zijn.

Overgewicht


Wilt u fitter worden en meer energie krijgen dan is alleen sporten en conditie opbouwen dus niet voldoende. Sterker nog, als u niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, lukt het u zeer waarschijnlijk niet eens om ‘lekker’ te sporten, uw conditie te verbeteren of u fitter te voelen. U hebt dan namelijk niet de mogelijkheid om aan de benodigde energievraag te voldoen.Uw lichaam zal door de dreigende tekorten van voedingsstoffen overgaan op een ‘survival stand ‘ en zeer zuinig omgaan met energie. Dit leidt niet alleen tot een gevoel van minder fit zijn, maar betekent onder andere ook dat alle voeding die dan binnenkomt opgeslagen wordt in de vorm van reserve energie, in vet dus. U komt daardoor in een vetopslagmodus terecht, in plaats van vetverbranding. Dit kan één van de redenen zijn waardoor uw gewicht toeneemt en afvallen niet meer lukt.

Hoeveel gezonde voedingsstoffen hebt u nodig?

Hier kan ik helaas geen standaard antwoord opgeven. De behoefte aan gezonde voedingstoffen is volledig individueel bepaald, want iedereen is anders. Deze behoefte hangt samen met heel veel factoren:

 • geslacht
 • leeftijd
 • leefstijl
 • gezondheidssituatie
 • (over/onder)gewicht
 • inspanningspatroon
 • constitutietype
 • hoeveelheid ervaren stress
 • etc.

 

gezonde voeding zorgt voor meer energie

 

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het samenstellen van een gezond voedingspatroon? Ik help u er graag bij.
Kijk eens bij mijn “Jij, Gezond & Fit” programma.
(Je wordt automatisch doorgestuurd naar mijn andere website).