Privacy Beleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Omdat ik zelf ook een kritische consument ben. Ik ben opgeleid als arts en dus gewend met gevoelige gegevens om te gaan.
Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met onderstaand privacy- en cookie-beleid.
Uw gegevens zijn bij mij veilig en worden nooit aan derden verkocht!

 
Sabine Weites – orthomoleculair niet-praktiserend arts & sportinstructeur
Floo | fit – health – fun
Mei 2018
Privacy verantwoordelijke / Vragen? Opmerkingen?

Neem contact op met Sabine Weites: sabine@sabineweites.nl

Over mij

Deze website, www.sabineweites.nl, is onderdeel van Floo | fit – health – fun (hierna: Floo, www.floo.nu). Deze website wordt beheerd door Pascal de Theije, partner binnen Floo. Floo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Floo | fit – health – fun
Venus 177
6922 LZ Duiven
Nederland
KVK-nummer: 53652789 – BTW 850962870B01


Sabine Weites, orthomoleculair niet-praktiserend arts & sportinstructeur

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Hieronder geef ik een zo volledig mogelijke opsomming van hoe Floo persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.
Onder persoonsgegevens verstaan we “ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert”.

Welke gegevens verzamelen we en wanneer?

Wanneer u:

 • zich online aanmeldt voor een gratis weggever
 • een online test invult
 • het contactformulier invult
 • een aanvraag doet voor één van mijn online diensten / producten

zal aan u gevraagd worden om bepaalde gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Dit kunnen één of meerdere van de volgende ‘basis’ persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer of Skypeadres

Indien u bij mij een behandeltraject ingaat, gebruik ik de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Polisnummer ziektekostenverzekering + naam zorgverzekeraar

Indien dit in belang is van de begeleiding / behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Burgerlijke staat
 • Gezondheid
 • Libido
 • Beroep
 • Uitslagen (recent en uit het verleden, indien van toepassing) van aanvullende anamnese lijsten
 • Uitslagen (recent en uit het verleden, indien van toepassing) aanvullend onderzoek
 • Behandelplan
 • Ingevulde opdrachten: medische vragenlijst, eetdagboek, (candida) klachtenlijst, constitutietest

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van een digitale weggever of voor het versturen van de resultaten van een online test
 • Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van tips & adviezen en nieuws omtrent onze producten en diensten.
 • Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
 • Uw naam, e-mailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als u een dienst / product aankoopt.
 • Uw bijzondere persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, gebruik ik om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het opstellen van b.v. een behandelplan.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Door de gegevens te verstrekken, geeft u Floo toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor u uitgevoerd moeten worden. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Website hosting

Deze website, en onze mailservers, staan op servers van Protagonist, een Nederlands bedrijf. Check hoe Protagonist met de privacy van uw gegevens omgaat.

Mailingprovider

Uw ‘basis’ persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Autorespond, een Nederlands bedrijf. Check hoe Autorespond met de privacy van uw gegevens omgaat.

Digitale agenda

Afspraken met mij kunt u inplannen in de digitale agenda op mijn website. Hiervoor gebruik ik de software van OnlineAfspraken.nl, een Nederlands bedrijf. Check hoe OnlineAfspraken.nl met de privacy van uw gegevens omgaat.

Retargeting

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Uw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar andere landen (buiten Europa). Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind u hier.

Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
Medisch-gevoelige gegevens die bij mij (Sabine) terecht komen, deel ik dan ook met niemand, ook niet binnen Floo zelf!
Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen, casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Onderzoeken

Aanvullende onderzoeken laat ik uitvoeren door RP Analytic. Zij hebben toegang tot de uitslagen van het aangevraagde aanvullend onderzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van deze website en onze mailservers middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Medisch-gevoelige gegevens worden opgeslagen op losse informatiedragers (USB-stick, harddisk) en worden zo snel mogelijk verwijderd uit b.v. e-mailboxen.
Wat betreft medische gegevens hanteer ik verder de volgende werkwijze:

 • Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard
 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit dossier staat op een losse USB-stick die is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord
 • Ik maak regelmatig een dubbele back-up van mijn cliëntbestanden op externe harddisks

In ‘t kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens veilig te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden ‘cookies’ gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u deze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties kunnen worden weergegeven in Facebook.
Meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook vindt u hier.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media

We maken het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media knoppen.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de knoppen geplaatst.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies op deze website uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u zelf doen via uw eigen browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen.

Links

Op onze website vindt u ook links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een andere website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer u zich uitschrijft voor e-mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die niet meer gemaild wordt. U blijft dan nog maximaal één jaar in het systeem totdat wij de uitschrijflijst volledig verwijderen.
 • Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Meldplicht datalekken

Floo kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens vermist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten en zullen we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@floo.nu

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Downloads

Hieronder kunt u de tekst van mijn privacy beleid downloaden en opslaan voor uw eigen administratie.